Donderdagavond 17 oktober 2019 zou het gaan gebeuren!! Een aantal dames van de Zakenvrouwen van De Ronde Venen hadden zich opgegeven om de workshop Snellezen en Mindmappen voor volwassenen te volgen.

Alle voorbereidingen waren getroffen en door Lilian was alle voor de inwendige mens verzorgd! Prima voor elkaar! Als snel druppelden de eerste dames binnen en hadden we even informele gesprekken met elkaar over onze alledaagse beslommeringen. Maar we moesten toch wel op tijd van start, want er moest hard gewerkt worden deze avond.

We startten met een hartelijk welkom en een rondje voorstellen aan elkaar. Ook wilden we van elkaar weten met welke verwachtingen we naar deze workshop waren gekomen. Dat was zeer divers, maar bij velen was de wens aanwezig om sneller te leren lezen met behoud van inhoud en begrip! Dat was precies het doel van deze workshop!

Nadat de persoonlijke doelen geformuleerd waren, begonnen we met een stukje geschiedenis over het ontstaan van het snellezen. Vliegers die tijdens WO I via een tachitoscoop vriendschappelijk en vijandige vliegtuigen moesten herkennen. Dat was voor de onderzoekers de basis voor het snellezen waarbij de ogen de pointer (=geleiding) moeten volgen en het hoofd stilgehouden moet worden. Daarna bespraken we welke belemmerende omstandigheden er zijn waardoor we niet zo snel lezen en de techniek van het snellezen. Iedereen had een leesboek bij zich waarin we startten met lezen. Eerst moest er een nulmeting plaatsvinden, zodat we daarna konden bepalen of we daadwerkelijk met behulp van de snel leestechniek vooruit waren gegaan. Bijna iedereen ging inderdaad na de eerste keer de snel leestechniek toegepast te hebben vooruit in het aantal gelezen woorden per minuut. Nu moest er thuis geoefend worden…. Dus huiswerk voor iedereen!

Daarna was de theorie van het mind mappen aan de orde. Aan de hand van een eenvoudige tekst over het Menselijk Lichaam zijn de eerste mind mappen ontstaan. Dat was een  intensieve bezigheid, maar met prachtige resultaten! Ook deze vaardigheid kun je je goed eigen maken door veel te oefenen. Het bijvoorbeeld uit te proberen tijdens een talkshow die je op tv volgt. Natuurlijk gebruik je dan geen verschillende kleuren, maar maak je de mind map eerst met potlood, waarna je hem uitwerkt in kleur.

De tijd was onverbiddelijk …. en onze ogen werden al een beetje klein. Daarom rondden we deze intensieve maar leerzame avond af en wensten we iedereen wel thuis en heel veel succes met het oefenen van alle vaardigheden!

Hartelijk groet,

Gery van den Bruinhorst- Jongerden

Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen