OVER ONS

ONS DOEL

Ons doel: ondernemende vrouwen in De Ronde Venen met elkaar in contact te brengen, zodat zij

  • kennis en ervaring kunnen delen
  • persoonlijk kunnen groeien
  • en samen fun kunnen hebben

Het lidmaatschap vraagt dus ook eigen inbreng: een belangrijk uitgangspunt is dat leden moeten “halen én brengen”: kennis en business halen, maar ook je eigen ervaringen inbrengen en delen.
 Daarnaast wil het netwerk ook bijdragen aan het zichtbaarder maken van vrouwen als ondernemer of als werknemer op (leidinggevende) posities waarin ondernemersvaardigheden inherent.

ORGANISATIE

Zakenvrouwen De Ronde Venen is een vereniging, met de ledenvergadering als besluitvormend orgaan en een zes vrouw sterk bestuur dat richting geeft aan het functioneren van het Netwerk.

We zijn een vrijwilligersorganisatie, waarbij de inbreng van leden een belangrijke voorwaarde is voor het succes van het netwerk.

HET BESTUUR

V.l.n.r.: Saskia Smit, Isabel Hemelaar, Karin Terpstra, Lillian van der Schaaf, Erica van der Stap, Gerry Bras en Karin Wateler.

ONZE MISSIE

De Zakenvrouwen De Ronde Venen zijn opgericht op 23 september 2013 na aanleiding van de glossy ‘Zakenvrouwen De Ronde Venen’.

De missie van de vereniging is een bijdrage te leveren tot het dienen van maatschappelijk belang, voornamelijk in de gemeente De Ronde Venen.

Ook wil het netwerk een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemende vrouwen in de regio en hieraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, het optreden als coach of op andere wijze vrouwelijk ondernemerschap in de regio stimuleren. Zo nemen wij ook deel aan De Rondevenen Onderneemt. Het collectief van Rondeveense ondernemers-verenigingen dat actuele vraagstukken oppakt die voor veel ondernemers van belang zijn.  Vragen? Mail info@zakenvrouwendrv.nl

Download het infoblad
Privacy Settings
Wij maken gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.Privacy Policy
Youtube
Laat inhoud zien van - Youtube
Vimeo
Laat inhoud zien van - Vimeo
Google Maps
Laat inhoud zien van - Google