Een leven zonder duurzame relaties is voor mij onvoorstelbaar. Bestendig huwelijk, kostbare band met kinderen en hechte vriendschappen, zijn de schatten waarmee ik word omringd. Ik doe mijn best en investeer in liefde naar vermogen, toch is mijn aandacht regelmatig volledig gefocust op werk. Soms geeft het frictie, maar gelukkig brengen altijd uitingen van begrip en vergeving de gevoelens weer terug in balans.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is duurzaam ondernemen. Bij werkgevers wordt deze zin de laatste jaren voortdurend voorgehouden. Vanuit de overheid moeten we werken volgens wetten en regelgevingen, die gericht zijn op milieu en arbeidsomstandigheden. Houden we ons er niet aan dan worden we gestraft en houden we ons er wel aan dan kunnen we meedingen aan MVO prijzen.

Voor de gemiddelde ondernemer is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen schipperen tussen goed werk leveren, verantwoord ondernemen en liquiditeit. Dat is niet makkelijk wanneer orders en of opdrachten verminderen. Bij te lage omzet, met als resultaat kleinere of geen winst, moet de ondernemer alle zeilen bijzetten. Prioriteit is de continuïteit van het bedrijf. Extra kosten maken om aan wetten en regelgevingen te houden, brengt op zijn minst zorgen. Daarbovenop ook nog eens bovengemiddeld MVO presteren, is in menig situatie vrijwel ondoenlijk.

Aan de andere kant kan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook geld opleveren. Door bijvoorbeeld: letten op energieverbruik, de arbeidsomstandigheden optimaliseren waardoor we minder ziekteverzuim hebben en bij een innovatief plan is soms vanuit de overheid kans op subsidie. Kijk, dit zijn weer grote punten van winst.

Binnen mijn eigen bedrijf heb ik veel te maken met de milieuwetgeving. Al in 1985 kregen we de vraag van de provincie of we wilden meewerken aan een pilot. Dit proefproject voor autoslopers testte de landelijke afvalstoffenwet. Ondanks de grote financiële investering die hiermee gepaard ging, hebben wij erin toegestemd. Ons pand werd afgebroken, opnieuw opgebouwd en voldeed meteen aan alle bepalingen die later van kracht werden. Het maakte BRABEBO in een klap tot voorbeeld voor het hele land. Vanaf die tijd worden auto’s in Nederland milieuvriendelijk gesloopt of liever gezegd: gedemonteerd.

Bij succes achterover zitten gaat niet. We blijven alert en zoeken naar verbeterpunten die ons uiteindelijk moeten brengen naar de winnende combinatie: People Planet Profit.

De echte ondernemer ziet elke uitdaging als een kans. Voor moeilijke situaties staan geeft tegelijkertijd de mogelijkheid creatief naar oplossingen te zoeken en bij het vinden misschien wel tot een winstgevend resultaat te komen. Ondernemen in deze tijd betekent in elk geval proberen naar eigen vermogen aan een duurzame wereld bij te dragen.

Wanneer in de toekomst de aarde optimaal mag profiteren van de duurzame inspanningen die wij vandaag leveren, dan kunnen we oprecht zeggen:

‘We hebben ons best gedaan.’